भरोसा सब पर करो - Trust Quotes
भरोसा सब पर करो

भरोसा सब पर करो, पर सावधानी से क्योंकि कभी कभी खुद के दन्त भी जीभ काट लेते है | Bharosa sab par Karo, Par Savdhani Se Kyunki Kabhi Kabhi Khud Ke Dant Bhi Jibh kaat Lete Hai


भरोसा सावधान   Trust Quotes   4.3K   Download

Loading more posts